Tips bij afsluiten ORV of oversluiten ORV

Looptijd van de overlijdensrisicoverzekering

Let op de looptijd van uw risicoverzekering. Als deze al heel lang loopt, kan het zijn dat u bij een nieuwe overlijdensrisicoverzekering flink meer premie gaat betalen omdat u ouder bent geworden. In dat geval is het wellicht niet verstandig over te stappen. Een premie vergelijk vooraf is onmisbaar.

Bekijk ook onze afsluitkorting aktie

U kunt kiezen of uw overlijdensrisicoverzekering in Box 1 of Box 3 geplaatst wordt.

Overlijdensrisicoverzekering in Box 1
De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering zal rechtstreeks worden gebruikt ter aflossing van het verzekerde deel van de hypotheekschuld.

Overlijdensrisicoverzekering in Box 3
De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt gedaan aan de begunstigde, zoals deze is beschreven op het polisblad van de verzekering.

Bij het plaatsen van de overlijdensrisicoverzekering in box 3, kunt u zelf bepalen waarvoor u de uitkering van de verzekering gebruikt. Als de keuze voor box 3 gemaakt is en de overlijdensrisicoverzekering is niet verpand, kunt u ook elk gewenst moment de verzekering opzeggen of oversluiten naar een goedkopere overlijdensrisicoverzekering.

Kruislings afsluiten ORV polis

Alles wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt van iemand die ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonachtig was, wordt belast met successierecht. Afhankelijk van de verwantschap met de erflater, kan het verschuldigde belastingtarief oplopen van 5% (directe familie) tot 68% (ooms, neven, nichten etc.). Steeds vaker zijn mensen op zoek naar wegen om de heffing van successierecht te ontwijken. Dit omdat de meeste mensen geen rechtvaardigheidsgrond zien voor deze belastingheffing. (Lees ook Samenwonen en kruislings orv afsluiten in 2010)

Bereken uw premie nu online, ontvang uw offerte of vraag uw TAF overlijdensrisicoverzekering direct aan


Berekening - offerte - aanvraagtool TAF

(tijdelijk � 95,- eenmalige afsluitkosten)