Waerdevol overlijdensrisicoverzekering (orv)

waerdevol

Via de Goedkoopste overlijdensrisicoverzekering.nl kunt in samenwerking met Callas Group kiezen voor de Waerdevol overlijdensrisicoverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering met een scherpe premiestelling en uitstekende condities. Als risicodrager treedt Erasmus Leven op.

Voordelen van de Waerdevol overlijdensrisicoverzekering:
* een scherpe premie, zowel voor rokers als niet-rokers;
* medische acceptatie aan de hand van een verkorte gezondheidsverklaring;
* een risicoverzekering gericht op de leeftijdscategorie 18-65 jaar;
* provisieloos af te sluiten;
* op één of twee levens te sluiten.

Andere kenmerken van de Waerdevol overlijdensrisicoverzekering
* Gelijkblijvend, lineair of annuïtair dalende dekking mogelijk.
* Alle vormen zijn op één of twee levens mogelijk.
* Looptijd verzekering minimaal 10 jaar en maximaal 35 jaar
* Verzekerd kapitaal €25.000 - €500.000
* Geen minimale premie
* En bloc bepaling aanwezig
* Ook provisieloos afsluiten mogelijk
* Leeftijd verzekerden 18 tot en met 65 jaar
* Leeftijd op einddatum tot en met 75 jaar
* Premiesplitsing mogelijk
* Premiebetalingstermijn per maand, kwartaal, half jaar of jaar (geen termijnopslag)
* Polisopslag 1 leven €70,-per jaar 2 levens €80,-per jaar
* Duur premiebetaling gelijkblijvende verzekering gelijk aan de verzekeringsduur
* Duur premiebetaling dalende verzekering is het maximum van (verzekeringsduur * 2/3) en (verzekeringsduur –5 jaar), afgerond naar beneden in hele jaren.
* polisvoorwaarden

Gezondheidsverklaring Waerdevol ORV
* Verkorte gezondheidsverklaring voldoende bij aanvraag tot € 160.000
* Normale gezondheidsverklaring voldoende bij aanvraag van € 160.000 tot € 300.000
* Daarboven volgt een huisartsenkeuring

Voorlopige dekking bij goede gezondheid
Vanaf de datum van ondertekening van de verkorte gezondheidsverklaring tot de 1e dag van de volgende kalendermaand is betreffende verzekerde:
- voorlopig gedekt voor overlijden op grond van de algemene voorwaarden voor de aangevraagde verzekering en als het overlijden het directe en uitsluitende gevolg is van een ongeval
- het verzekerde bedrag voor deze voorlopige dekking is het bedrag zoals vermeld op het bijbehorende aanvraagformulier met een maximum van EUR 160.000,-
- betreffende verzekerde is in Nederland woonachtig, minimaal 18 jaar en maximaal 65 jaar
Informatie over medische acceptatie en keuringsgrenzen kunt u vinden op het Informatieblad medische acceptatie.

Kies de goedkoopste ORV na een premie vergelijk goedkoopste orv's van alle overlijdensrisicoverzekeringen, ook provisieloos (= netto premie orv).