Leidsche Overlijdensrisicoverzekering (orv)

leidsche

Diverse vormen overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering van Leidsche verzekeringen is er in diverse vormen
* gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
* lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
* annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
* op 1 of 2 levens

Scherpe tarieven bij de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering

De Leidsche overlijdensrisicoverzekering kan tegen gelijkblijvende premie of tegen leeftijdsafhankelijke premie gesloten worden. Leidsche verzekeringen hanteert scherpe tarieven.

Bekijk ook onze afsluitkorting aktie

Leeftijdsafhankelijke premie
Bij een leeftijdsafhankelijke premie wordt jaarlijks de verschuldigde premie opnieuw vastgesteld op basis van de dan geldende leeftijd van de verzekerde. Kenmerk hiervan is dat gedurende de looptijd van de verzekering de premie stijgt omdat de verzekerde ouder wordt. Indien u de premieberekening uitvoert, krijgt u het verloop van de premies getoond. Bij het afsluiten van de verzekering staan deze premies vast en worden op de polis vermeld. U weet dus waar u aan toe bent.
De overlijdensrisicoverzekering tegen leeftijdsafhankelijke premiebetaling is voordelig indien u in het begin zo laag mogelijke lasten wilt hebben en/of indien u verwacht de verzekering binnen de looptijd te beëindigen.

Gelijkblijvende premie
Bij de verzekering tegen gelijkblijvende premie is de premie zodanig vastgesteld dat dit stijgende effect niet optreedt. U betaald daardoor in vergelijk met de verzekering met leeftijdsafhankelijke premie de eerste jaren meer doch de laatste jaren minder. Het is raadzaam om de beoogde verzekering eerst tegen zowel de leeftijdsafhankelijke als tegen de gelijkblijvende premie te berekenen.
U kunt vervolgens beslissen wat voor u het beste uitkomt.

Nog lagere premies voor niet-rokers
Niet roken is niet alleen gezond. Ook geeft het u financieel voordeel bij de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering. Hierbij moet u al snel denken aan zo'n 60% korting op de risicopremie.

Bekijk ook de nieuwe Leidsche XL ORV.

Kies de goedkoopste ORV na een premievergelijk goedkoopste orv's van vrijwel alle overlijdensrisicoverzekeringen.