Leidsche ORV XL

Leidsche XL

Het doel van de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL (orv) is om tegen zeer lage kosten een kapitaal te verzekeren voor bijvoorbeeld een nabestaandenvoorziening of de aflossing van een hypotheekschuld na een onverwacht overlijden.

Eventueel kunnen gelijktijdig en op voordelige wijze ook andere belangrijke risico’s verzekerd worden in de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL.

Belangrijke wijzigingen per 2 juli 2012:

Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL met acht in het oog springende verbeteringen:


1. Nog scherper tarief
2. Geen “en bloc” clausule
3. Gratis tijdelijke ongevallendekking
4. Optieclausule
5. Verlaging minimale premie
6. Hoger verzekerbaar kapitaal
7. Euthanasie dekking
8. Verruiming keuringsgrenzen

Bereken netto premie Leidsche XL

Bekijk ook onze afsluitkorting aktie

Doelgroep Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
Particulieren, ondernemers en DGA´s.

Soort overlijdensrisicoverzekering:
Tijdelijke verzekering bij overlijden, naar keuze:
1. Gelijkblijvende dekking orv op één of twee levens.
2. Lineair dalende dekking orv op één of twee levens.
3. Annuïtair dalende dekking orv op één of twee levens.

De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL kent een gelijkblijvende inleg in een premiedepot waaruit een leeftijdsafhankelijk risicopremie wordt onttrokken.

* Dekking op één of twee levens is af te sluiten.
* Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is niet mee te verzekeren.
* Uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval is mee te verzekeren.
* Rokers en niet-rokers tarief.
* Niet-rokers: zo’n 46% korting op de premie voor de overlijdensrisicodekking.
* Tarief is afhankelijk van geslacht en leeftijd van de verzekerde.

Premiedepot Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
Over het saldo in het premiedepot wordt door Leidsche verzekeringen 2% rente op jaarbasis vergoed.

Aanvullende dekkingen Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is niet mogelijk.
* Arbeidsongeschiktheidsrente is niet mogelijk.
* Ongevallendekking is niet mogelijk.

Duur van de verzekering Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Minimaal 5 jaar, maximaal 40 jaar.

Duur termijnbetalingen Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Voor de variant met gelijkblijvende dekking: minimaal 5 jaar.
* Bij de gelijkblijvende dekking is de duur termijnbetaling altijd gelijk aan de duur van de verzekering.
* Bij dalende varianten wordt de duur termijnbetaling standaard ingekort.
* Bij een verzekeringsduur van 15 jaar of langer is de duur termijnbetaling 5 jaar korter.
* Bij een verzekeringsduur korter dan 15 jaar geldt duur termijnbetaling is 2/3 * duur verzekering
(uitkomst afronden op gehele jaren naar beneden).
* Eenmalige betaling is niet mogelijk.

Termijnbetalingen Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Gelijkblijvende betaling in maand, kwartaal, half jaar en jaar termijnen.
* Minimum betaling per maand: € 3,75
* Minimum termijnbetaling is afhankelijk van waardeverloop premiedepot.
* Premiedepots met een negatief waardeverloop langer dan 24 maanden worden niet geoffreerd.
* Termijnopslag: Geen.

Incassowijze Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Automatische incasso.
* Premienota.
* Premie-incasso via de assurantiebemiddelaar is niet mogelijk.

Einddatum Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Maximaal gelegen op de dag waarop verzekerde nog net 80 jaar is.

Aanvangsleeftijd Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Minimaal 18 jaar, maximaal 65 jaar.

Hoogte dekkingen Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Minimum overlijdensrisicokapitaal € 1.000. Maximum overlijdensrisicokapitaal € 2.500.000.
* Neem voor hogere benodigde bedragen contact op.
* Annuïtair dalende dekkingen: maximum rentepercentage 16%.

Premiesplitsing i.v.m. successie:
* Premiesplitsing in verband met successieheffing, en/of 2 verzekeringnemers is mogelijk
* Premiesplitisng door het afgeven van een polis per verzekerde.
* Er is bij de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL dus sprake van polissplitsing.

Tussentijds beëindiging Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL bij leven:
* Bij tussentijdse beëindiging van de overlijdensrisicoverzekering vindt uitkering plaats van de waarde van het premiedepot.
Beeindiging Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL door overlijden:
* In geval van overlijden vindt naast de afgesproken overlijdensuitkering ook uitkering plaats van de waarde van het premiedepot.

Kies de goedkoopste ORV na een premievergelijk goedkoopste orv's van vrijwel alle overlijdensrisicoverzekeringen.

download voorwaarden