Klaverblad Overlijdensrisicoverzekering (orv)

klaverblad

Niemand staat graag stil bij de mogelijkheid van overlijden. Zeker niet als dat uzelf of andere familieleden aangaat. Naast de emotionele gevolgen zijn er vaak ook financiële consequenties: in zeer veel gevallen gaat het gezinsinkomen er fors op achteruit.

Met een overlijdensrisicoverzekering van Klaverblad Verzekeringen kunt u ervoor zorgen dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven.

Bekijk ook onze afsluitkorting aktie

Geen en-bloc clausule!

Uitkering Klaverblad overlijdensrisicoverzekering

* bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering
* vrije keuze box 1 of box 3

Keuzemogelijkheden Klaverblad overlijdensrisicoverzekering

* gelijkblijvende risicodekking
* lineair dalende risicodekking
* annuïtair dalende risicodekking
* overlijdensrisicoverzekering op één of twee levens af te sluiten
* premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeverzekerd
* premiebetaling keuze eenmalige koopsom of een periodieke premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar

Kies de goedkoopste ORV na een premievergelijk goedkoopste orv's van vrijwel alle overlijdensrisicoverzekeringen.