Dazure Goed idee overlijdensverzekering (orv)

goedidee

Dazure Goed Idee overlijdensrisicoverzekering (orv)

Afgelopen jaren hebben veel consumenten met een overlijdensrisicoverzekering zich de vraag gesteld of zij wel de beste keuze hebben gemaakt. Televisieprogramma’s en krantenberichten spraken over een prijzenslag bij overlijdensrisicoverzekeringen, terwijl de kosten voor hun verzekering onveranderd hoog zijn gebleven. Bovendien zit er in een overlijdensrisicoverzekering technisch gezien waardeopbouw die nooit ten goede komt aan de consument.

Introductie Dazure Goed Idee overlijdensrisicoverzekering (orv)[/

De Goedidee Nabestaandenverzekering is een overlijdensrisicoverzekering die is ontwikkeld door het proces op te knippen en vervolgens iedere schakel te optimaliseren. Gedurende de looptijd kan het verzekerde bedrag bij een andere verzekeraar worden ondergebracht als zij een lagere premie bieden. De verzekerde profiteert dus ook tijdens de looptijd van een dalende prijs (o.m. door een dalende sterftekans). Dit voordeel wordt beheerd in een rentedragend premiedepot dat eigendom is van de verzekerde. Bij tussentijdse beëindiging, einde looptijd of bij overlijden, wordt een eventueel tegoed in het premiedepot overgemaakt naar de verzekerde of nabestaande. Eens in de vijf jaar wordt de inleg van de klant herberekend en kan een eventuele verlaging worden doorgevoerd.

Bereken premie GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering online

Bekijk ook onze afsluitkorting aktie

Kenmerken Dazure Goed Idee overlijdensrisicoverzekering (orv)

* gehele aanvraagtraject verloopt digitaal waardoor de kosten worden geminimaliseerd
* er is sprake van een 'positieve' en-bloc clausule die waarborgt dat de premie alleen omlaag kan
* een eventuele overstap naar een nieuwe verzekeraar gebeurt op non-select basis
* dus onder hetzelfde contract en zonder nieuwe medische waarborgen.
* er is sprake van volledige transparantie over kosteninhoudingen en benodigde risicopremies
* medische acceptatie via de telefoon (tele-acceptatie)
* laagste afsluitkosten
* extra informatie over Dazure en de GoedIdee Nabestaandenverzekering is te vinden op www.dazure.nl

Lees hier FAQ's Dazure Goed Idee overlijdensrisicoverzekering (orv)

Ga naar voorwaarden en productkaart GoedIdee

Kies de goedkoopste ORV na een premievergelijk goedkoopste orv's van vrijwel alle overlijdensrisicoverzekeringen.