Centraal Beheer orv

Centraal Beheer verzorgt niet alleen levensverzekeringen, maar ook pensioen-, en schadeverzekeringen en levert financiële diensten aan particulieren, werknemers en bedrijven.

Centraal Beheer Achmea is een zogenoemde direct writer. Dat wil zeggen dat de producten en diensten rechtstreeks aan de klant verkocht worden, zonder tussenkomst van tussenpersonen.

rechtstreeks naar website Centraal Beheer

De overlijdensrisicoverzekering (orv) van Centraal Beheer | Achmea in het kort
* verzekeringsnemer bepaalt zelf het te verzekeren bedrag, de looptijd alsook de premie.
* verzekerde bedrag kan middels drie verschillende dekkingen worden afgedekt.
* risicoverzekering kent een flexibele looptijd.
* geen vaste contractsduur.
* premievaststelling CB o.b.v. leeftijd, de looptijd van de verzekering, verzekerde bedrag en het geslacht.
* mogelijkheid om de premie gehele looptijd van de verzekering gelijk te houden of elke 5 jaar opnieuw vast te stellen.
* gratis ongevallendekking: vanaf de ontvangst van het aanvraagformulier tot aan de acceptatie is men verzekerd bij overlijden door ongeval voor een maximum van Ä 160.000,-.
* na acceptatie heeft u nog 30 dagen bedenktermijn.

gratis offerte via website Centraal Beheer

Kies de goedkoopste ORV na een premievergelijk goedkoopste orv's van alle overlijdensrisicoverzekeringen, ook provisieloos (= netto premie orv).