ORV als compagnonsverzekering

De compagnonsverzekering sluiten de samenwerkende ondernemers op elkaars leven. Op deze wijze is de uitkering niet met erfbelasting belast. Er wordt zo immers niets aan de nalatenschap onttrokken.

Een compagnonsverzekering is een overlijdensriscioverzekering (ORV) voor compagnons onderling. Via de compagnonsverzekering ontvangt de vennoot van een onderneming of maatschap een bedrag ineens vanuit de overlijdensrisicoverzekering.

Bij overlijden van de verzekerde compagnon, keert de ORV geld uit aan de overblijvende compagnon(s).

Met de uitkering kunnen de overblijvende compagnons het aandeel dat de overleden compagnon in het bedrijf had, overnemen van zijn erfgenamen. Hiermee wordt voorkomen dat de liquiditeitspositie van het bedrijf in gevaar komt.

De compagnonsverzekering is een belangrijke overlijdensrisicoverzekering (orv) voor ondernemers.

Ook voor ondernemers die al een compagnonsverzekering hebben, kan een premievergelijking interessant zijn. De premies van overlijdensrisicoverzekeringen zijn sterk gedaald de afgelopen jaren. Daarom kan een goedkopere compagnonsverzekering een uitkomst bieden voor besparing.

Voordelen om een ORV als compagnonsverzekering af te sluiten

* Voor nieuwe én bestaande ondernemingen en maatschappen
* Gunstig tarief voor niet-rokers
* Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren

Kies de goedkoopste ORV na een premievergelijk goedkoopste orv's van vrijwel alle overlijdensrisicoverzekeringen.