Premiesplitsing of kruislings afsluiten orv

Het is bij het afsluiten van overlijdensrisicoverzekeringen (ORV) mogelijk om het successierecht geheel of gedeeltelijk te ontwijken. U kunt dit doen door te kiezen voor 'premiesplitsing'. Dit wordt ook wel kruislings verzekeren of kruislingse premiebetaling genoemd.

LET OP: wijziging partnerbegrip in wetgeving 2010

Bij premiesplitsing ORV betaalt de begunstigde het risicopremiedeel van de orv dat bestemd is voor de eventuele uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering aan de begunstigde. Op deze manier wordt de uitkering niet als erfenis gezien, omdat de begunstigde zelf de premie heeft betaald. In zo'n situatie hoeft er dan ook geen successierecht worden te betaald in geval van uitkering. ('niets uit de nalatenschap onttrokken')

Premiesplisting of kruislings verzekeren is niet altijd mogelijk

Premiesplitsing of kruislings afsluiten van de orv kan alleen benut worden door samenwonenden, mensen met een geregistreerd partnerschap of mensen die op huwelijkse voorwaarden met elkaar zijn getrouwd. Mensen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd kunnen niet de premiesplitsing toepassen, omdat hun vermogen als één wordt beschouwd. De premies zouden dan altijd uit hetzelfde inkomen komen en dus nog steeds als één betaalde premie worden aangeduid. In dit geval heeft de nabestaande wel recht op de reguliere vrijstelling. Er moet ook een wederzijdse zorgplicht bestaan.

Betaling hoeft niet meer van aparte rekeningen

De Staatsecretaris heeft bepaald dat bij kruislingse premiebetaling van de orv dit alleen nog op de polisbladen zichtbaar moet zijn. Er hoeft niet meer van verschillende rekeningen betaald te worden.

Kies de goedkoopste ORV na een premievergelijk goedkoopste orv's van alle overlijdensrisicoverzekeringen, ook provisieloos (= netto premie orv).


Meer over Kruislings afsluiten ORV polis