Medische acceptatie ORV

De kans dat het verzekerd bedrag van de overlijdensrisicoverzekering (ORV) daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij moet worden uitgekeerd, is voor een groot deel afhankelijk van uw huidige gezondheid. De verzekeringsmaatschappij zal dan ook een goede inschatting willen maken van uw huidige gezondheidssituatie voordat medische acceptatie van de orv volgt.

Inzicht in gezondheidssituatie bij afsluiten orv
De orv verzekeraar kan op 3 manieren inzicht krijgen in uw huidige gezondheidssituatie. De manier waarop medische accptatie van de orv volgt, is afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag.

1 Gezondheidsverklaring orv
De gezondheidsverklaring bestaat uit een vragenlijst die betrekking hebben op uw gezondheidssituatie. U dient deze vragen naar waarheid te beantwoorden en de vragenlijst te ondertekenen. Over het algemeen dient u voor verzekerde bedragen lager dan € 250.000 een gezondheidsverklaring in te vullen voor medische acceptatie. Soms is het een elektronische gezondheidsverklaring (EGV) die u online invult, print en ondertekend.

2 Keuring door een huisarts
Bij een hoger verzekerd bedrag dan € 250.000 dient u te worden gekeurd door een huisarts, maar niet uw eigen huisarts!De verzekeringsmaatschappij stelt als eis dat u wordt gekeurd door een andere huisarts voor medsiche beoordeling.

3 Keuring door een internist
Er is geen algemene grens van verzekerde orv bedragen waarboven een keuring door een internist verlangd wordt. In het algemeen is zo'n keuring vereist bij een verzekerd bedrag hoger dan € 350.000.

Medische acceptatietraject orv
De medisch acceptant of medisch adviseur zal aan de hand van de gegevens uw huidige gezondheidssituatie beoordelen. Er kunnen zich dan 4 situaties voordoen:
* medische acceptatie zonder voorbehoud.
* aanvullende vragen te beantwoorden.
* acceptatie tegen een hogere premie.
* afwijzing zonder acceptatie.

Wist u dat ook online medische acceptatie orv bij Goedidee ORV mogelijk is? Uniek!