Gelijkblijvende dekking orv

Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering (orv) verzekert de gehele looptijd van de verzekering een vast bedrag. Dit verzekerde risicokapitaal wordt na het overlijden van de verzekerde(n) aan de begunstigde(n) uitgekeerd.

U betaalt bij een gelijkblijvende orv de hele looptijd een vaste premie. Uw premie is dus ieder jaar gelijk en het verzekerde bedrag bij overlijden blijft ook gelijk.

Vooral als u een koopwoning heeft, is een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering raadzaam. Bij een gelijkblijvende hypotheekschuld, kan de begunstigde, bijvoorbeeld uw partner, het uitgekeerde bedrag uit de risicoverzekering gebruiken om deze hypotheekschuld af te lossen. De achterblijvende partner heeft dan een veel lagere hypotheekschuld over.

Kies de goedkoopste gelijkblijvende ORV na een premievergelijk goedkoopste orv's van alle overlijdensrisicoverzekeringen, ook provisieloos (= netto premie orv).