Eenjarige dekking orv

Deze variant van overlijdensrisicoverzekeringen is vooral zinvol als de noodzakelijke termijn van de dekking kort of onzeker is. Stel, u heeft bijvoorbeeld een jaar wachttijd voordat u mag deelnemen aan de pensioenregeling van uw werkgever. Mocht u nu tussentijds overlijden, dan heeft uw partner geen recht op een nabestaandenpensioen. De eenjarige overlijdensrisicoverzekering kan dit probleem opvangen.

De eenjarige overlijdensrisicoverzekering heeft een relatief lage premie in de eerste jaren en een hogere premie in de laatste jaren. De gemiddelde premie zal in veel gevallen over een langere periode hoger uitvallen.

Bij een overlijdensrisicoverzekering met eenjarige premie wordt jaarlijks de door u verschuldigde premie opnieuw op basis van uw leeftijd worden vastgesteld. Belangrijkste effect hiervan is dat gedurende de looptijd de premie stijgt omdat de contractant ouder wordt. Hiernaast is het verzekerde bedrag jaarlijks aanpasbaar.

LET OP: niet alle verzekeraars bieden de eenjarige risicoverzekering aan.

Andere verzekeringsvormen orv:
Annuïtair dalende orv dekking
Gelijkblijvende dekking orv
Lineair dalende dekking orv

Kies de goedkoopste eenjarige ORV na een premievergelijk goedkoopste orv's van alle overlijdensrisicoverzekeringen, ook provisieloos (= netto premie orv).