Begunstiging orv

De begunstigde bij een orv is diegene aan wie de uitkering uit de orv toekomt. Dit is meestal een door de verzekeringnemer aangewezen persoon, bijvoorbeeld de partner of familielid. Ook kan de begunstigde een zakelijke compagnon zijn of de hypotheekverstrekker (bij NHG of andere verpanding van de orv).

Kies de goedkoopste ORV na een premievergelijk goedkoopste orv's van alle overlijdensrisicoverzekeringen, ook provisieloos (= netto premie orv).

terug naar ORV Begrippenlijst