Jaarlijks stijgende risicodekking

Met een overlijdensrisicoverzekering met een jaarlijks stijgende dekking, verzekert u de tijdens de looptijd van de verzekering een bedrag dat elk jaar met een bepaald percentage stijgt. Het percentage varieert tussen de 0,5% en 2,5% van het verzekerde bedrag op de ingangsdatum van de overlijdensrisicoverzekering.

Eigenlijk bepaalt u hoeveel het verzekerd kapitaal moet stijgen. Het percentage van jaarlijkse stijging bepaalt het verzekerd kapitaal per jaar.


Op dit moment wordt deze dekking alleen door TAF Quantum Leben aangeboden.

Dit verzekerde risicokapitaal wordt na het overlijden van de verzekerde(n) aan de begunstigde(n) uitgekeerd.

U betaalt bij een jaarlijks stijgende dekking de hele looptijd een vaste premie. Uw premie is dus steeds gelijk en het verzekerde bedrag bij overlijden stijgt jaarlijks.

Meer weten over jaarlijks stijgende overlijdensrisicoverzekeringen? Gebruik het contactformulier of vraag een gratis premievergelijk .