Afsluiten zonder voorafgaand advies (execution only)

Via deze website Goedkoopste ORV kunt u overlijdensrisicoverzekeringen berekenen, afsluiten en of premievergelijkingen laten maken voor goedkoopste ORV's. U krijgt daarbij geen advies. Wij doen slechts hetgeen u aangeeft.

Via de dienstverlening 'execution only' bij het afsluiten van een ORV, komen wij grote groepen (ervaren) consumenten tegemoet die graag zelf rechtstreeks verantwoordelijk willen zijn voor de aanschaf en het beheer van hun financiële voorzieningen. Deze groep heeft geen behoefte meer aan advies of inhoudelijke bemoeienis van een adviseur.

Dienstenwijzer Risicoverzekeringen

Door uw zelfwerkzaamheid, kunnen wij u de laagste afsluitkosten bieden en provisieloos offreren.

In onze premievergelijkingen tonen wij u de premie op basis van de door u aangeleverde gegevens. U kiest.

Geen voorafgaand advies (execution only)
Bij het afsluiten van de verzekering op basis van de berekening, het vergelijk of de uitgebrachte offerte zonder voorafgaand advies, ontvangt u van ons een te ondertekenen formulier hiervoor. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt de inhoud hiervan aangeduid als 'Geen voorafgaand advies (execution only)'. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als later mocht blijken dat de af te sluiten verzekering niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbenden bij de verzekering). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hieromtrent niet hebben kunnen adviseren. De Wet op het financieel toezicht verplicht ons om consumenten er expliciet op te wijzen wanneer advisering geen onderdeel uitmaakt van de dienstverlening. In het geval van ‘Geen voorafgaand advies (execution only)’ blijft de dienstverlening beperkt tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van de door de consument zelf geselecteerde verzekering.

Mocht u hetzij via telefoon, online, per post of via onze website een verzekering afsluiten, dan is er geen sprake van advies. De wetgever kent hiervoor dus de term 'execution only' (AFM Execution only).

Aangesloten bij College Bescherming Persoonsgegevens
Uiteraard zijn wij in uw belang aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens (cbp) onder nummer m1402508, elke berekening is daarom discreet.

Wanneer u advies wilt, vraagt u hier dan alstublieft expliciet om. Wij helpen u graag.

Hebt u vragen, twijfels over de risicodekking, voorwaarden of andere zaken, aarzel niet en neem contact met ons op. Wij kunnen u helpen met het bekijken van de verzekeringsopties voor u, u bepaalt zelf voor welke mogelijkheid u kiest. Wij voeren slechts uw opdracht uit. U beoordeelt dus zelf en u beslist zelf. U beheert zelfstandig uw verzekeringen en neemt zélf de beslissingen. FACN, haar initiatieven waaronder Goedkoopste-ORV.nl, haar directeuren, eigenaren en of werknemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die u u mocht ondervinden door de door u gemaakte zelfstandige keuzes bij het afsluiten van een verzekering zonder advies.

Wilt u meer informatie? Bel 0577 - 408 000 of neem contact op .